12. Říjen 2022

Nová služba - Penetrační testy

Zaobírat se bezpečnosti při vývoji interních nebo externích aplikací je jednou z důležitých činností vývoje aplikací. Framework APEX umožňuje psát bezpečné aplikace při dodržování doporučených postupů a návodů.Avšak nejen samotný framework, ale i ostatní komponenty zapojené do provozu webových aplikací - web server, aplikační server, síťová infrastruktura a pod. mohou obsahovat konfiguraci, nastavení a informace, které útočníkům dají příležitost pro napadení aplikace nebo infrastruktury.

Penetrační testy vám dají informace o zranitelných místech, chybách v konfiguracích a kódech použitých v aplikacích.

Jako specialisti na technologii Oracle Application Express víme o typických problémech při psaní aplikací a provozování aplikací v tomto frameworku.Pro ověření bezpečnosti Vašich aplikací a systému využijeme metodologii OWASP, která popisuje základní zranitelnosti webových aplikací.