31. Březen 2023

Proč je low-code efektivním řešením pro Vaše podnikání?

Vývoj v low code platformách umožňuje efektivní využití pracovní doby pro rychlý vývoj uživatelského rozhraní a přesunutí sil do vývoje business požadavků, bezpečnosti a integrací s jinými systémy.

Z hlediska UI/UX je používání low-code platformy, typu Oracle APEX, vhodné k tomu, aby uživatelé dostali srozumitelné rozhraní, pomocí kterého ovládají aplikace. Z mnoha studií je zřejmé, že ochota uživatelů používat aplikace a míra chybovosti při udržování dat je přímo úměrná modernímu designu aplikací, vhodnému umístění ovládacích prvků – formulářových polí, odkazů a tlačítek – a rychlosti odezvy zobrazovaného obsahu.

Moderní low-code platformy umožňují oddělení zobrazovacích částí aplikací od bussiness logiky pomocí grafických templateů, které mnohdy umožňují vývojářům umísťování prvků v aplikaci na libovolná místa. Při vytváření vlastních vývojových standardů je pak snadné v rámci korporátního vývoje dosahovat jednotných výstupů pro všechny aplikace, které jsou ve společnostech vyvíjeny.

Low-code frameworky jsou často napsány tak, aby splňovaly bezpečnostní opatření popisovaná v OWASP, Top 10 doporučeních pro psaní webových aplikací. Při doporučeném stylu programování pro dané platformy je pak možné dosahovat silně zabezpečených aplikací provozovaných v interních i veřejných sítích.

V současné době jsou aplikace propojovány mezi sebou často pomocí webových služeb, které zpřístupňují data potřebná ke komunikaci systémů. Low-code platformy mají připraveny obecné nástroje pro komunikaci pomocí web services tak, aby uživatel aplikace nepostřehl rozdíl mezi prací nad lokálními nebo vzdálenými daty.

V neposlední řadě mají low-code platformy připraveny užitečné API pro práci s lokálními i vzdálenými objekty. To umožňuje pomocí low-code platforem vytvářet plnohodnotné aplikace.