SK_TRANS FACTORING s.r.o.

Ďakujeme Apexu, za rýchle nasadenie factoringovej aplikácie, vďaka čomu sme dostali to, čo sme naozaj potrebovali. Kvalitný nástroj pre riadenie dát uľahčuje a zefektívňuje prácu všetkých našich kolegov!
Michal Procházka, CEO, Trans Factoring